ZASŁYSZANE/HEARD 4

– Co znaczyły te buty na początku? – Ja myślę, że ona była na jakimś rozdrożu… zasłyszane po jednym ze spektakli   -What did those shoes at the beginning mean? -I think that she was on some kind of crossroads… -heard after one of the performances   – Ej! Dobre! Wreszcie wiem, co mam grać! … Dowiedz się więcej

ZASŁYSZANE/HEARD 3

Choć jedni pomyśleli i przywieźli ze sobą komplet wiatraków! zasłyszane w zawsze tłumnej i dusznej sali Teatru Szkolnego podczas spektaklu “Do latarni morskiej…”   They have thought and brought their own fans! Heard in always crowded and stuffy room of School Theatre during “ To the lighthose…” perormance Ty też się czasem tak zachowujesz! zasłyszane … Dowiedz się więcej

ZASŁYSZANE/HEARD 2

– Nie wejdziecie! – Eee tam… najwyżej staniemy jak sardynki w puszce… zasłyszane przed spektaklem Łotewskiej Akademii Kultury – You can’t enter! – Eeeh…. We can…We will stand like sardines in a tin… heard before the performance of Latvian Academy of Culture   – Miło tak po wczorajszych ciężarach obejrzeć taki chillout na trawce… zasłyszane … Dowiedz się więcej

ZASŁYSZANE/HEARD

To niemożliwe! Te lalki musiały mówić z playbacku! – zasłyszane po spektaklu Ślepy It’s impossible! Those puppets must have been speaking from playback! – heard after Blind performance   Gdybym wiedziała, że to o uzdrowicielce i biorą z publiczności, to bym przyprowadziła swojego Kazika… – zasłyszane podczas spektaklu Ślepy If I knew that it is … Dowiedz się więcej

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.