Ułatwienia dostępu

ZASŁYSZANE/HEARD 4

– Co znaczyły te buty na początku? – Ja myślę, że ona była na jakimś rozdrożu… zasłyszane po jednym ze spektakli   -What did those shoes at the beginning mean? -I think that she was on some kind of crossroads… -heard after one of the performances   – Ej! Dobre! Wreszcie wiem, co mam grać! … Dowiedz się więcej

ZASŁYSZANE/HEARD 3

Choć jedni pomyśleli i przywieźli ze sobą komplet wiatraków! zasłyszane w zawsze tłumnej i dusznej sali Teatru Szkolnego podczas spektaklu “Do latarni morskiej…”   They have thought and brought their own fans! Heard in always crowded and stuffy room of School Theatre during “ To the lighthose…” perormance Ty też się czasem tak zachowujesz! zasłyszane … Dowiedz się więcej

ZASŁYSZANE/HEARD 2

– Nie wejdziecie! – Eee tam… najwyżej staniemy jak sardynki w puszce… zasłyszane przed spektaklem Łotewskiej Akademii Kultury – You can’t enter! – Eeeh…. We can…We will stand like sardines in a tin… heard before the performance of Latvian Academy of Culture   – Miło tak po wczorajszych ciężarach obejrzeć taki chillout na trawce… zasłyszane … Dowiedz się więcej

ZASŁYSZANE/HEARD

To niemożliwe! Te lalki musiały mówić z playbacku! – zasłyszane po spektaklu Ślepy It’s impossible! Those puppets must have been speaking from playback! – heard after Blind performance   Gdybym wiedziała, że to o uzdrowicielce i biorą z publiczności, to bym przyprowadziła swojego Kazika… – zasłyszane podczas spektaklu Ślepy If I knew that it is … Dowiedz się więcej