Ułatwienia dostępu

ZASŁYSZANE/HEARD 3

Choć jedni pomyśleli i przywieźli ze sobą komplet wiatraków!
zasłyszane w zawsze tłumnej i dusznej sali Teatru Szkolnego podczas
spektaklu “Do latarni morskiej…”

 

They have thought and brought their own fans!

Heard in always crowded and stuffy room of School Theatre during “ To the lighthose…” perormance

Ty też się czasem tak zachowujesz!
zasłyszane po spektaklu POLI DÉGAINE

You act like this sometimes!

Heard after POLI DÉGAINE  performance

 

Nie zagrają tego dwa razy, bo aktora boli ząb i jest na jakiejś morfinie…
zasłyszane po pierwszym spektaklu „Kto mieczem wojuje, od miecza…”

They will not play this twice, because one actor has a toothache and is on morphine or something….

Heard after the first presentation of „He who lives by the sword, shall by the sword…”