Ułatwienia dostępu

Tokio JAPONIA / Tokyo JAPAN

THEATRE „GENRE:GRAY”

Dyrektor / Director: Miyako Kurotani

„Kunitachi Labo”
2-13-13 Kita, Kunitachi-shi, Tokyo, Japan
e-mail: genregray@gmail.com
https://www.facebook.com/GenreG

Miyako Kurotami to lalkarka – znana już widzom europejskim z charakterystycznego stylu gry, który zaprezentowała w spektaklu Grotesque by egoistic objects and servantlike bodies. Teatr „genre:Gray” to grupa ludzi skupionych wokół Miyako Kurotani, których celem jest opowiadanie historii za pomocą lalek i przedmiotów w charakterystyczny sposób: „zakładający współistnienie lalki/ przedmiotu i animatora na scenie”. Zespół, który swoją siedzibę ma w „Kunitachi Labo” (potężnej instytucji o charakterze edukacyjno-artystycznym, prowadzącej zajęcia z różnych dziedzin sztuki dla różnych grup wiekowych) skupia się na badaniu zależności między lalką a aktorem – wyróżnia ich to spośród innych grup lalkowych działających na terenie całego kraju. Współpracują z zaprzyjaźnionymi artystami, uczestnikami warsztatów oraz ze wszystkimi, którzy podzielają ich twórcze poszukiwania.

Miyako Kurotani is a puppeteer – recognizable by her own individual style of performing that European spectators could see in the performance Grotesque by
egoistic objects and servantlike bodies. Theatre “genre:Gray” is a group of people who aim to visually perform „story telling by puppets and objects” by using Kurotani’s style as a way of „representational action, in which puppets/objects and manipulators co-exist”. Based in „Kunitachi Labo” (a huge institution of artistic and educational character, where workshops in different genres and in all age groups are conducted), they are exploring relations between them as “manipulators” and puppets/objects, which is a unique feature that differs them from other genres. They are working together with fellow artists, participants of their workshops, and others who share their artistic quest.


ANCHA (STARSZY BRAT / ELDER BROTHER)
Reżyseria i wykonanie / Direction and performance: Miyako Kurotani
Są lalki, które żyją kolejnymi wcieleniami. Ta wyrzeźbiona z drewna urodziła się jako „aktorka-dziecko”.  Jej pierwszą rolą była rola odważnej dziewczyny, która udała się na poszukiwanie utraconego brata. W kolejnym przedstawieniu, była śpiewaczką, grała też modelkę. Obie role były trudne. Ostatnio, występując w tradycyjnym japońskim kostiumie, wspomina ukochanego. Jest załamana nieobecnością osoby, z którą spędziła ostatni rok…

There are puppets that lead checkered lives. This carved wooden puppet was born as “a child actress”. In her first role, she played a brave girl who went in search for her lost brothers. After that she sang in her role, and also acted as a model in another, And both roles were in difficult situations. Recently she comes out of her Japanese wrapping cloth when she remembers her beloved person. She is burdened with the absence of the person who was with her last year…
10’
Przedstawienie / Performance: Piątek / Friday, 24.06.2016, 16:00 (M), 20:00 – BTL DS
Spektakl grany razem z prezentacją Syn księżyca / Performance presented with The Son of the Moon