Ułatwienia dostępu

Wrocław POLSKA / Wroclaw POLAND

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE, FILIA WE WROCŁAWIU
Wydział Lalkarski
THE LUDWIK SOLSKI STATE DRAMA SCHOOL IN CRACOW, BRANCH IN WROCLAW
Puppetry Department

Rektor / Rector: Ewa Kurtyś
Prorektor / Vice-Rector: Elżbieta Czaplińska-Mrozek
Dziekan / Dean: Aneta Głuch-Klucznik

59 Braniborska St.
53-680 Wroclaw, Poland
phone: +48 71 358 34 06 / +48 71 358 34 23
fax: +48 71 358 34 21
e-mail: pwst@pwst.wroc.pl
www.pwst.wroc.pl

Wydział Lalkarski we Wrocławiu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie powstał w 1972, jako kontynuacja działającego w latach 1967-1970 Studium Aktorów Teatru Lalek, powołanego przy Wrocławskim Teatrze Lalek. Obecnie Wydział prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach: aktorskim i reżyserskim. Program dydaktyczny kierunku aktorskiego zawiera przedmioty kształcenia kierunkowego i ogólnego. Obok przedmiotów praktycznych, funkcjonujących na wszystkich wydziałach aktorskich, największa liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia związane z nauką gry lalkami i gry w masce. W programie studiów znajdują się zajęcia kształcące wrażliwość muzyczną i plastyczną. Dużą grupę przedmiotów nauczania stanowią też przedmioty teoretyczne, m.in. historia kultury i sztuki, historia teatru i dramatu, historia i dramaturgia teatru lalek. Wszyscy studenci Wydziału uczą się także pracy przed mikrofonem radiowym oraz sztuki charakteryzacji. W 2006 roku powołano przy Wydziale Reżyserii Dramatu w Krakowie, specjalizację reżyserii teatru lalek. Od roku 2012 kształcenie na kierunku reżyserii, specjalność reżyseria teatru lalek, odbywa się na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu. Istotną cechą działań edukacyjnych jest idea współpracy studentów reżyserii, scenografii oraz studentów kompozycji teatralnej w ramach kształcenia integracyjnego wrocławskich uczelni artystycznych.

Puppetry Department in Wroclaw of the Ludwik Solski State Drama School in Cracow was founded in 1972 as a continuation of the Puppet Theatre Actor’s College operating in Wroclaw by the Wroclaw Puppet Theatre in 1967-1970. The Puppetry Department educates in two specializations: acting and directing. The curriculum includes both general and specific subjects. Next to practical subjects that function in all acting departments, a great amount of time is devoted to subjects teaching puppet animation and acting with a mask. In the curriculum, there are also subjects developing musical and visual sensitivity. There is also a great number of theoretical subjects, among them history of art and culture, puppet theatre history and dramaturgy. All students of the department are also educated in the subjects, such as work with the microphone and the art of characterization. In 2006, at the Drama Directing Department in Cracow, the specialization of Puppet Theatre Directing was created. Since 2012, the education in this field takes place in Puppetry Department in Wroclaw. The specificity of education in the area is the idea of cooperation between students of direction, scenography and stage design of all artistic schools in Wroclaw.


KACZĄTKO / DUCKLING
Reżyseria / Direction: Dorota Bator
Scenografia / Scenography: Edyta Łęcka
Muzyka / Music: Piotr Bednarczyk
Występują / Performers: Iga Bancewicz, Julia Rzepecka, Kornel Sadowski, Tomek Tywoniuk

Spektakl na motywach baśni Hansa Christiana Andersena Brzydkie Kaczątko, powstały w ramach przedmiotu: małe formy teatralne.

The performance, based on Hans Christian Andersen’s The Ugly Duckling fairy tale, is a result of students’ work on the subject: little theatrical forms.

30’
Przedstawienie / Performance: Środa / Wednesday, 22.06.2016,
10:00, 12:00 – ATB TEATR


MAŁY / LITTLE
Opieka artystyczna / Artisitc guidance: Wojciech Brawer
Scenografia / Scenography: Katarzyna Borek
Muzyka / Music: Paweł Głonsz
Występują / Performers: Katarzyna Borek, Łukasz Siwy Staniewski

Historia małego chłopca, który spotkał na swej drodze wielu bardzo…dorosłych. Spektakl na motywach opowiadania Mały Książę Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, powstały w ramach przedmiotu: małe formy teatralne.

History of a little boy, who – on his way- met many… adult ones. The performances based on Antoine de Saint-Exupéry’s The Little Prince short story is a result of students’ work on the subject: little theatrical
forms.

30’
Przedstawienie / Performance: Czwartek / Thursday, 23.06.2016, 16:00 – ATB 214