Ułatwienia dostępu

Amersfoort HOLANDIA / Amersfoort THE NETHERLANDS

DUDAPAIVA COMPANY

Dyrektor artystyczny / Artistic director: Duda Paiva

Postbox 2056
3800 CB Amersfoort, The Netherlands
mobile: +31 [0]6 81179827
e-mail: info@dudapaiva.com
www.dudapaiva.com

Duda Paiva solową karierę rozpoczął w 2004 roku spektaklem Angel. Jego następne projekty to Morningstar oraz zrealizowany we współpracy z choreografem Itzikiem Galilim Hamlet Cannot Sleep. W 2007 roku we współpracy z Białostockim Teatrem Lalek zrealizował pierwszą międzynarodową produkcję Fasadę. Spektakl ten zdobył liczne nagrody i pokazywany był m.in. na VII Międzynarodowym Festiwalu Lalkarskim „Spectaculo Interesse” w Ostrawie (Czechy, 2007), II Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek dla Dorosłych „Lalka też człowiek” w Warszawie (2007), XXIII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Lalkarskiej w Bielsko-Białej (2008), 29. Warszawskich Spotkaniach Teatralnych (2009), V Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalek im. Siergieja Obrazcowa w Moskwie (Rosja, 2008), a także na festiwalach w Egipcie, Chorwacji, Bułgarii i na Białorusi. W 2008 roku spektakl odbył tournée po Holandii. Kolejne premiery to m.in. Malediction (2008), Love Dolls (2009), które powstało we współpracy z Lutkovno Gledališče z Ljubljany (Słowenia), Bastar! (2011) czy Screaming Object (2011) we współpracy z Mauricio Oliviera. W 2014 roku zrealizował, oparte na mitach greckich, pierwsze przedstawienie dla młodych widzów zatytułowane The Greeks. W skład DudaPaiva Company wchodzą: Hans Christian, Mark Verhoef, Wilco Alkema, Daniel Patijn oraz Marijana Mikolcic. Grupa tworzy fizyczne i wizualne przedstawienia na styku tańca, lalkarstwa i multimediów. Aktorzy, wraz ze swymi partnerami wyrzeźbionymi z gąbki, tworzą niepowtarzalne, magiczne, nieuchwytne, czasem bolesne spektakle, w których nigdy nie brakuje poczucia humoru. Grupa prezentuje spektakle w teatrach, na festiwalach, wewnątrz lub na zewnątrz, na całym świecie.

Duda Paiva began his solo career in 2004 with the performance entitled Angel. His following projects are Morningstar and Hamlet Cannot Sleep, which was realized in co-operation with a choreographer Itzik Galili. In 2007, he realized his first international production Fasade in co-operation with Bialystok Puppet Theatre. The performance won many awards and was presented on numerous festivals, among them on the VII International Puppet Festival ”Spectaculo Interesse” in Ostrava (Czech Republic, 2007), II International Festival of Puppet Theatres for Adults in Warsaw (2007), XXIII International Festival of Puppetry Art in Bielsko-Biała (2008), 29. Warsaw Theatre Meetings (2009), V International Festival of Puppet Theatres in Moscow (Russia 2008), as well as on festivals in Egypt, Croatia, Bulgaria and Belarus. In 2008, the performance toured throughout the Netherlands. The following premieres are: Malediction (2008), Love Dolls (2009), which was realized in co-operation with Lutkovno Gledališče from Ljubljana (Slovenia), Bastar! (2011) or Screaming Object (2011) in co-operation with Mauricio Oliviera. In 2014, Paiva realized his first performance for young spectators entitled The Greeks, which is based on Greek myths. Hans Christian, Mark Verhoef, Wilco Alkema, Daniel Patijn oraz Marijana Mikolcic – these are the names that create DudaPaiva Company. The group creates physical and visual performances at the crossroads of dance, puppetry and multimedia. With his dance partners, carved from flexible foam, Duda Paiva creates unique, elusive, magical, sometimes painful worlds, always accompanied by a sense of humour. They present their productions in theatres, at festivals, inside or outside, all over the world.


ŚLEPY / BLIND
„Znalazłem ból w świetle, i piękno w ciemności” / “I found pain in light, and beauty in darkness”
Koncepcja / Concept: Duda Paiva, Nancy Black
Reżyseria / Direction: N ancy Black
Choreagrfia, praca z lalką / Choreography, puppet coach: Duda Paiva
Muzyka i reżyseria dźwięku / Music and sound design: Wilco Alkema
Reżyseria świateł/ Light design: Mark Verhoef
Lalki/ Puppets: Evandro Serodio, Duda Paiva
Nauczyciel Yoruby, antropolog teatru / Yoruba teacher,theatre anthropologist: Patrick Oliveira
Konsultacja dramaturgiczna / Dramaturgical advice: Nienke Rooijakkers
Kostiumy/ Costumes: Duda Paiva, Atty Kingma
Dekoracja kostiumu / Costumes decor: Machtelt Halewijn
Wykonanie scenografii / Decor realisation: Daniel Patijn
Produkcja/ Production: Marijana Mikolcic
Występuje / Performer: Duda Paiva

W solowym projekcie, znany lalkarz i tancerz Duda Paiva wspomina własne dzieciństwo, kiedy to doświadczył choroby, która pokryła jego ciało pęcherzami i pozostawiła go tymczasowo ślepym. Droga do wyzdrowienia wykorzystywała osiągnięcia medycyny zachodniej, jak i szamańskie rytuały. Spektakl Blind przetwarza to doświadczenie w metaforę o niemożności, odrzuceniu i poszukiwaniu rozwiązań. Powstający w interakcji z widownią spektakl jest jednocześnie zabawny i wzruszający. Nie poucza, raczej tworzy intymny świat, utkany z elementów teatru lalek i tańca, pieśni Yoruby pochodzących z unikatowej subkultury afro-brazylijskiej oraz sprawczych właściwości światła i dźwięku.

„W spektaklu Duda Paiva tańczy z demonami… człowiek może być zniekształcony, odrażający…ale nie jest. Kiedy tańczy, bardziej przypomina asymetrycznego Hieronima Boscha… mistrzowska choreografia i reżyseria… silnie wsparta światłem i dźwiękiem… piękne lalki – groteskowo realistyczne i te całkowicie abstrakcyjne… przypominają portrety Marlen Dumas.”

****theaterkrant

Koprodukcja z Black Hole Theatre AUS, Nordland Visual Theatre NO, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes FR, Korzo NL; dofinansowano przez Performing Arts Fund NL; podziękowania dla Hansa C. Boer, Domokosa Kovacsa.

In this new solo work, Duda Paiva – a renowned dancer and puppeteer – draws on his childhood, during which he suffered an illness that blistered his body and left him temporarily blind. His surreal path to healing involved both shamanic and western medicine. Blind transforms this experience into a metaphor about disability, rejection, and resolution. Often interacting with the audience, it is funny as well as moving. Never didactic, it finds the political through intimacy, woven into a rich theatrical tapestry of dance, puppetry, adaptations of Yoruba songs from a unique AfroBrazilian subculture, and driving forces of sound and light.

“In Blind Duda Paiva dances with his demons… The man might have been distorted, repulsive but he is not. When he dances, he looks more like an asymmetrical Hieronymus Bosch… powerful choreography and direction…strongly supported by soundscape and decor… beautiful puppets from grotesquely realistic to almost abstract… they remind you of portraits by Marlene Dumas.”

****theaterkrant

A coproduction with Black Hole Theatre AUS, Nordland Visual Theatre NO, Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes FR, Korzo NL; co financed by the Performing Arts Fund NL; with thanks to Hans C. Boer, Domokos Kovacs.
70’
Przedstawienie / Performance: Wtorek / Tuesday, 21.06.2016, 16:00 (M), 20:00 – BTL DS