Ułatwienia dostępu

Program

21 CZERWCA / 21 JUNE
Wtorek / Tuesday

16:00 (M), 20:00 – BTL DS
20:00 Ceremonia otwarcia / Opening Ceremony
Amersfoort HOLANDIA / Amersfoort THE NETHERLANDS
DUDAPAIVA COMPANY
ŚLEPY / BLIND

16:00 – ATB 216
Białystok POLSKA / Bialystok POLAND
TEATR STUDENTÓW /  STUDENT THEATRE
NIE-POKÓJ / UN-EASINESS

17:00 – ATB 214
Białystok POLSKA / Bialystok POLAND
TEATR STUDENTÓW /  STUDENT THEATRE
UTOP(JA!) / UTOP(I!)A

18:00 – BTL MS
Poznań POLSKA / Poznan POLAND
TEATR ANIMACJI / THE ANIMATION THEATRE
PASTRANA


22 CZERWCA / 22 JUNE
Środa / Wednesday

10:00, 12:00 – ATB TEATR
Wrocław POLSKA / Wroclaw POLAND
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE, FILIA WE WROCŁAWIU / THE LUDWIK SOLSKI STATE DRAMA SCHOOL IN CRACOW, BRANCH IN WROCLAW
KACZĄTKO / DUCKLING

10:00, 12:00 – BTL MS
Kijów UKRAINA / Kiev UKRAINE
KIJOWSKI NARODOWY UNIWERSYTET TEATRU, FILMU I TELEWIZJI IM. I. K. KARPENKO-KAROWA / KIEV NATIONAL I. K. KARPENKO-KARYI THEATRE, CINEMA AND TELEVISION UNIVERSITY
CIENIE ZAPOMNIANYCH PRZODKÓW / SHADOWS OF FORGOTTEN ANCESTORS

 

11:00-14:00, 17:00-20:00 – ATB 301
Praga CZECHY / Prague CZECH REPUBLIC
AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / THE ACADEMY OF PERFORMING ARTS
μSPUTNIK

 

11:00, 14:00 – ATB 216
Białystok POLSKA / Bialystok POLAND
TEATR STUDENTÓW /  STUDENT THEATRE
U PANIEN MORTÉES / MISSES  MORTÉES

 

13:00 – ATB 214
Białystok POLSKA / Bialystok POLAND
TEATR STUDENTÓW /  STUDENT THEATRE
UTOP(JA!) / UTOP(I!)A

 

15:00-17:45, 18:45-21:30 – ATB 306
Kłajpeda LITWA / Klaipėda LITHUANIA
INSTALACJE / INSTALLATION
MIŁOŚĆ, NIE PRZESTAWAJ / LOVE, DON‘T STOP

 

16:00 – ATB 214
Ryga ŁOTWA / Riga LATVIA
ŁOTEWSKA AKADEMIA KULTURY / LATVIAN ACADEMY OF CULTURE
NOWI / FRESHMEN

 

18:00 – BTL PLENER
Bańska Bystrzyca SŁOWACJA / Banska Bystrica SLOVAKIA
TÚLAVÉ DIVADLO
HAMLET ALBO ODNALEZIONA CZASZKA / HAMLET OR FINDING A SKULL

 

20:00 – BTL DS
Kielce POLSKA / Kielce POLAND
TEATR LALKI I AKTORA „KUBUŚ” / „KUBUS” PUPPET AND ACTOR THEATRE
DZIADY PO BIAŁOSZEWSKIM / FOREFATHERS’ EVE IN HONOUR OF BIALOSZEWSKI

 

21:30 – ATB TEATR
Stuttgart NIEMCY / Stuttgart GERMANY
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA MUZYKI I SZTUK SCENICZNYCH / STATE UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS
NIEOGRANICZONY OKTET SMYCZKOWO-SZNURKOWY / THE UNLIMITED STRING OCTET


23 CZERWCA / 23 JUNE
Czwartek / Thursday

 

8:50-15:30 – BTL MS
Międzynarodowa Konferencja / International Conference
TEATR LALEK W XXI WIEKU / PUPPET THEATRE IN THE 21ST CENTURY

 

10:00 – ATB TEATR
Stuttgart NIEMCY / Stuttgart GERMANY
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA MUZYKI I SZTUK SCENICZNYCH / STATE UNIVERSITY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS
STUTTCASE

 

11:00-14:00, 17:00-20:00 – ATB 301
Praga CZECHY / Prague CZECH REPUBLIC
AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / THE ACADEMY OF PERFORMING ARTS
μSPUTNIK

 

11:30 – ATB 214
Białystok POLSKA / Bialystok POLAND
TEATR STUDENTÓW /  STUDENT THEATRE
IL LUSIONS

 

12:30 – ATB 12:30
Białystok POLSKA / Bialystok POLAND
TEATR STUDENTÓW /  STUDENT THEATRE
WIĘZI / BONDS

 

15:00-17:45, 18:45-21:30 – ATB 306
Kłajpeda LITWA / Klaipėda LITHUANIA
INSTALACJE / INSTALLATION
MIŁOŚĆ, NIE PRZESTAWAJ / LOVE, DON‘T STOP

 

16:00 – ATB 216
Białystok POLSKA / Bialystok POLAND
TEATR STUDENTÓW /  STUDENT THEATRE
KTO MIECZEM WOJUJE OD MIECZA… / HE WHO LIVES BY THE SWORD, SHALL BY THE SWORD…

 

16:00 (M), 20:00 – BTL DS
Herbeys FRANCJA / Herbeys FRANCE
COMPAGNIE LA PENDUE
POLI DÉGAINE

 

16:00 – ATB 214
Wrocław POLSKA / Wroclaw POLAND
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE, FILIA WE WROCŁAWIU / THE LUDWIK SOLSKI STATE DRAMA SCHOOL IN CRACOW, BRANCH IN WROCLAW
MAŁY / LITTLE

 

18:00 – BTL MS
Białystok POLSKA / Bialystok POLAND
BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK / BIALYSTOK PUPPET THEATRE
KUKURYKU NA PATYKU / COCK-A-DOODLE-DO

 

21:30 – ATB TEATR
Praga CZECHY / Prague CZECH REPUBLIC
AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / THE ACADEMY OF PERFORMING ARTS
DO LATARNI MORSKIEJ, DO STR. 73 / TO THE LIGHTHOUSE, TILL PAGE 73


24 CZERWCA / 24 JUNE
Piątek / Friday

 

10:00 – ATB 214
Budapeszt WĘGRY / Budapest HUNGARY
UNIWERSYTET TEATRU I SZTUKI FILMOWEJ / UNIVERSITY OF THEATRE AND FILM ARTS
ZITA-SHOW

 

10:00, 12:00 – BTL MS
Bratysława SŁOWACJA / Bratislava SLOVAKIA
AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / ACADEMY OF PERFORMING ARTS
JESTEM TRZEMA KROPKAMI / I AM THREE DOTS
ŚCIANA
/ THE WALL

 

11:00 – BTL PLENER
Koszyce SŁOWACJA / Kosice SLOVAKIA
BÁBKOVÉ DIVADLO V KOŠICIACH
BRAČEK JELENČEK (BRAT JELEŃ / THE DEER BROTHER)

 

12:00 – ATB TEATR
Budapeszt WĘGRY / Budapest HUNGARY
UNIWERSYTET TEATRU I SZTUKI FILMOWEJ / UNIVERSITY OF THEATRE AND FILM ARTS
ZERO

 

14:00 – ATB 216
Bratysława SŁOWACJA / Bratislava SLOVAKIA
AKADEMIA SZTUK SCENICZNYCH / ACADEMY OF PERFORMING ARTS
CUDOWNA PODRÓŻ EDWARDA TULANA / THE MIRACULOUS JOURNEY OF EDUARD TULANE

 

16:00 (M), 20:00 – BTL DS.
Tokio JAPONIA / Tokyo JAPAN
THEATRE „GENRE:GRAY”
ANCHA (STARSZY BRAT / ELDER BROTHER)
SYN
KSIĘŻYCA / THE SON OF THE MOON

 

16:00 – ATB 306
Białystok POLSKA / Bialystok POLAND
TEATR STUDENTÓW /  STUDENT THEATRE
KUKŁY / STICK PUPPETS

 

17:30 – ATB TEATR
Otwarcie wystawy / Opening of the exhibition
Piotr Sawicki
TEATR CZASU / THEATRE OF TIME

 

18:00 – BTL MS
Białystok POLSKA / Bialystok POLAND
BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK / BIALYSTOK PUPPET THEATRE
HISTORIA KSIĘCIA H. / HISTORY OF PRINCE H.


21:30 – ATB TEATR
Bytom POLSKA / Bytom Poland
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE / THE LUDWIK SOLSKI STATE DRAMA SCHOOL IN CRACOW
PLAN EWAKUACJI / EMERGENCY PLAN


25 CZERWCA / 25 CZERWCA
Sobota / Saturday

 

11:30 – ATB TEATR
Charków UKRAINA / Kharkov UKRAINE
CHARKOWSKI PAŃSTWOWY INSTYTUT SZTUKI IM I. P. KOTLJAROWSKIEGO / KHARKOV NATIONAL I. P. KOTLYAREVSKI UNIVERSITY OF ART
PLUSKWA, MONTAŻ ATRAKCJI / THE BUG, MONTAGE OF ATTRACTIONS

 

13:00 – ATB 214
Białystok POLSKA / Bialystok POLAND
TEATR STUDENTÓW /  STUDENT THEATRE
SZCZĄTKI / REMAINS

 

12:00 – ATB 216
Białystok POLSKA / Bialystok POLAND
TEATR STUDENTÓW /  STUDENT THEATRE
TRIP

 

16:00 – BTL DS.
Lipsk NIEMCY / Leipzig GERMANY
FIGURENTHEATER WILDE & VOGEL
SYBERIA / SIBERIA

ORAZ

Przez cały czas trwania Festiwalu / During the whole Festival

WYSTAWY / EXHIBITIONS – BTL FOYER
Julija Skuratova
ŻYWA KSIĄŻKA / LIVE BOOK

oraz / and

Przemek Wiśniewski „Teatr FOTOgrafii” / ”Theatre of PHOTOgraphy” by Przemek Wiśniewski
SEN NOCY LETNIEJ / A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

 

LEGENDA / LEGEND

ATB TEATR – Akademia Teatralna, Teatr Szkolny/ Theatre Academy, School Theatre

ATB 214, 216, 301, 306 – Akademia Teatralna, Sale nr 214, 216, 301, 306 / Theatre Academy, Rooms 214, 216, 301, 306

BTL DS – Białostocki Teatr Lalek, Duża Scena / Bialystok Puppet Theatre, Main Stage

BTL MS – Białostocki Teatr Lalek, Mała Scena / Bialystok Puppet Theatre, Studio Stage

BTL PLENER –  Plac przed Białostockim Teatrem Lalek / Open Air Performance – Bialystok Puppet Theatre square

M – Spektakle i imprezy otwarte / Open performances and events