Ułatwienia dostępu

Kontakt / Contact

Festival Director
prof. Wiesław Czołpiński

e-mail: wieslaw.czolpinski@gmail.com

Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy
Bialystok Puppeteers Association
14 Sienkiewicza St.
15-092 Bialystok
e-mail: bsal.wsl@gmail.com
www.atb.edu.pl/stowarzyszenie

Białostocki Teatr Lalek / Bialystok Puppet Theatre
1 Kalinowskiego St.
15-874 Białystok
phone: +48 85 742 50 31
fax: +48 85 742 86 31
e-mail: teatr@btl.bialystok.pl
www.btl.bialystok.pl

Akademia Teatralna im. Aleskandra Zelwerowicza w Warszawie
Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku
Aleksander Zelwerowicz State Theatre Academy in Warsaw
Puppetry Art Department in Białystok
14 Sienkiewicza St.
15-092 Białystok
phone/fax +48 85 743 53 53
e-mail: festival@atb.edu.pl
www.atb.edu.pl