Ułatwienia dostępu

 

Drodzy Przyjaciele,

 

Serdecznie witam w Białymstoku. Koniec czerwca to czas, kiedy możemy cieszyć się nadzwyczajnym spotkaniem… Przed nami – już po raz ósmy – Międzynarodowy Festiwal Szkół Lalkarskich. To wyjątkowe w swoim rodzaju spotkanie młodych artystów, jest jednym z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w ramach Dni Miasta Białegostoku.

Pomiędzy 21 a 25 czerwca 2016 roku nasze miasto po raz kolejny staje się stolicą, a właściwie małym „uniwersytetem”, szeroko rozumianej sztuki lalkarskiej. Przed nami ponowne eksperymenty, poszukiwania, a przede wszystkim inspiracje. W tym  roku, po raz kolejny czekają nas  przedstawienia studentów – przyjechało aż jedenaście szkół lalkarskich z dziewięciu krajów – pokazy mistrzów i spektakle plenerowe, warsztaty, wystawy oraz instalacje.

Jestem przekonany, że to spotkanie pozwoli na przekroczenie kolejnych granic w odkrywaniu uroków świata ożywionej formy. Wierzę, że z bogatego programu festiwalu wybierzecie coś dla siebie i wyjedziecie z Białegostoku pełni niezapomnianych przeżyć, emocji i wzruszeń, wciąż ciekawi nowych ludzi…

Wiesław Czołpiński

Dyrektor Festiwalu

 

Dear Friends,

I welcome You in Bialystok. The end of June marks the time when we are happy to meet again in extraodrinary circumastances… For the eighth time, we begin International Festival of Puppetry Schools. It is a unique meeting of young artists, one of the most important cultural events, being part of  Bialystok City Festival.

Between 21st and 25th of June 2016, our city becomes a capital, or perhaps little ”university” of broadly understood puppetry art.  Ahead of us  – new experiments, searches, and first of all, inspirations.  This time, we will see students’ presentations –  11 puppetry schools from 9 countries – master performances, open-air shows, workshops, exhibitions and installations. I am certain that this meeting will enable crossing boundaries in search of new discovieries in the world of live form. I believe that You will easily choose something for Yourselves out of this year Festival’s program and leave Bialystok filled with unforgettable experiences and emotions, interested in new people…

Wiesław Czołpiński

Festival Director