Ułatwienia dostępu

Budapeszt WĘGRY / Budapest HUNGARY

UNIWERSYTET TEATRU I SZTUKI FILMOWEJ
Wydział Aktorski, specjalizacja: aktor teatru lalek,
Wydział Reżyserii, specjalizacja: reżyser teatru lalek
UNIVERSITY OF THEATRE AND FILM ARTS
Acting Department, Acting in Puppet Theatre Specialization
Directing Department, Directing in Puppet Theatre Specialization

Rektor / Rector: Géza M. Tóth
Kierownik wydziału / Head of Department: Tibor Csizmadia

2/C Vas St.
H-1088 Budapest, Hungary
phone.: +36 1 318 8111
fax: +36 1 338 4749
e-mail: international@szfe.hu
www.filmacademy.hu

Uniwersytet Teatru i Sztuki Filmowej w Budapeszcie jest jedną z najróżnorodniejszych instytucji w kraju, jedyną instytucją na Węgrzech, zapewniającą tytuły licencjata i magistra przyszłym artystom w dziedzinach teatru, filmu i telewizji. Nieustannie tworzy nowe standardy kształcenia, których nadrzędnym celem jest zachowanie najwyższej jakości nauczania. Wszyscy pracownicy Uniwersytetu są aktywnymi artystami, często najważniejszymi osobowościami teatru, filmu czy telewizji w kraju, którzy swoim doświadczeniem dzielą się ze studentami. Dzięki nim działalność Uniwersytetu wchodzi w obieg życia artystycznego na Węgrzech. Początki działalności Uniwersytetu sięgają drugiej połowy XIX wieku. Do dziś, Uniwersytet kontynuuje zasadę rozwoju i ciągłego poprawiania standardów jakości nauczania. Cenimy sobie podejście indywidualne do studenta. Liczba kandydatów zainteresowanych ofertą szkoły z roku na rok wzrasta, w ostatnim roku osiągając liczbę 20 razy wyższą niż ilość miejsc, którymi dysponujemy. W związku z tym staramy się zwiększać ilość miejsc dostępnych na naszym Uniwersytecie, zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia. Projekty studentów są prezentowane na festiwalach na całym świecie, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Również większość profesjonalnych artystów nagradzanych w dziedzinach teatru, filmu i telewizji w kraju i za granicą otrzymała wykształcenie Uniwersytecie Teatru i Sztuki Filmowej.

The University of Theatre and Film Arts in Budapest is one of Europe’s most versatile institutions, providing quality education on highest level. It is the only institution that gives BA and MA degrees to the future creative artists of theatre, film and television. Thus, it strives to create conditions and programs that favour quality above all else and achieve highest possible standards. One of the most unique features of the University is that all members of the academic staff are active artists, outstanding figures of Hungarian theatre, film and television, passing on the essence of their professional experiences to the students. The beginnings of the Uniwersity reach the 2nd half of the XIX century. To this day, the University continues to grow in quality and appeal. We value a centered approach even when market relations appear in the artistic life and education. The number of applicants also continues to grow year after year, as we receive 20 times more applications than we can accept. In addition, the number of those with preliminary training has increased as well as the number of students studying for their second degrees. Student works have often received and continue to receive awards at festivals around the globe. The majority of nationally and internationally awarded theatre, film and television professionals received their education at the University of Theatre and Film Arts.


Wydział Aktorski, specjalizacja: aktor teatru lalek
Acting Department, acting in puppet theatre specialization
Opiekun roku/ Head of Class: János Meczner, Tengely Gábor
ZERO
„Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza” / ”Imagination is more important than knowledge”
Albert Einstein
Reżyseria / Direction: Andrea Ladányi
Muzyka / Music: Gergő Borlai
Oświetlenie / Light: Dániel Kis
Projekcje wideo / Video projections: Ákos Bánki
Występują / Performers: Alexandra Horváth, Alma Virág Pájer,
Anna Markó-Valentyik, Fruzsina Föglein, Petra Nagy, Domokos Kovács, Gergő Csiby, Márk Horváth, Mátyás Tóth, Zsombor Barna

Zero – Wyobraźnia, ludzka siła woli, wytrwałość, siła, podatność na ciosy, miłość, wiara, nieznane, nie do zatrzymania, powrót…
Zero – stworzyli węgierscy studenci czwartego roku specjalizacji lalkarskiej
Uniwersytetu Teatru i Sztuki Filmowej.
Zero – prezentuje młodych artystów o ogromnym talencie, którzy chcieliby odnieść sukcesu w najbliższej przyszłości… sami dla siebie chcą budować własną wartość.

Zero – Imagination, human willpower, perseverance, strength, vulnerability, love, faith, unknown, unstoppable, recurrence…
Zero – has been created by the 4th year students of the University of Theatre and Film Arts.
Zero – presents talented, powerful young artists, who look for success in their future… who also care about their personal value.

80’
Przedstawienie / Performance: Piątek / Friday, 24.06.2016, 12:00 – ATB TEATR


Wydział Reżyserii, specjalizacja: reżyser teatru lalek
Directing Department, directing in puppet theatre specialization
Opiekun roku/ Head of Class: Kata Csató, Tibor Csizmadia
Zita Szenteczki
ZITA – S H O W
Reżyseria, scenografia i w ykonanie / Direction, scenography and performer: Zita Szenteczki

Odkąd nauczyłam się pisać, piszę pamiętnik. Notatki z 20 lat i animacja przedmiotem. Wpisy, ważne, dramatyczne, zabawne notatki z mojego życia. Miłość, przyjaźń, szkoła, polityka, teatr… wszystko co znajduje się na stole jest wypełnione moimi wspomnieniami.

Since I’ve learnt to write, I have been writing a diary. Notes of almost 20 years and object animation. Diary entries, important, dramatic and funny notes from my life. Love, friendship, school, politics, theatre… all on a long table filled with my memories.

40’
Przedstawienie / Performance: Piątek / Friday, 24.06.2016, 10:00 – ATB 214