Ułatwienia dostępu

Bytom POLSKA / Bytom Poland

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA IM. LUDWIKA SOLSKIEGO W KRAKOWIE
Wydział Teatru Tańca w Bytomiu
THE LUDWIK SOLSKI STATE DRAMA SCHOOL IN CRACOW
Dance Theatre Department in Bytom

Rektor / Rector:
Ewa Kurtyś
Dziekan / Dean:
Jacek Łumiński

24a Piłsudskiego St.
41-902 Bytom, Poland
phone: +48 32 283 02 72
fax: +48 32 283 02 74
e-mail: wtt@pwst.krakow.pl
http://bytom.pwst.krakow.pl

Kształcenie aktorów teatru tańca w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie rozpoczęto (przy współpracy ze Śląskim Teatrem Tańca) w roku akademickim 2007/2008 na Wydziale Aktorskim. Rok później specjalizacja przekształcona została w Wydział Teatru Tańca, którego siedzibą został Bytom. Dziś są to studia jednolite, które trwają nie mniej niż 4,5 roku (9 semestrów) i kończą się nadaniem tytułu magistra. Program studiów zakłada interdyscyplinarną edukację w zakresie tańca, aktorstwa, historii teatru i tańca, polskiego folkloru, muzyki, anatomii, nowych mediów, improwizacji, reżyserii i kompozycji. Proces kształcenia łączy wykłady stałe i warsztaty twórcze, w ramach których studenci poznają rozmaite trendy edukacyjne i artystyczne we współczesnej sztuce europejskiej. Dynamika studiów polega na zestawieniu wiedzy podstawowej z uzupełniającą (oferowaną w ramach zajęć warsztatowych). Absolwenci Wydziału otrzymują solidne podwaliny nie tylko do rozwijania własnej twórczości, lecz także są doskonałymi wykonawcami ról w nowoczesnym teatrze tańca i teatrze dramatycznym. Zgodnie ze zdobytą wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów są przygotowani do pracy w instytucjach o charakterze performatywnym.

The education of dance theatre actors of The Ludwik Solski State Drama School in Cracow began (in cooperation with Silesian Dance Theatre) in the academic year 2007/2008 at the Acting Department. A year later, the specialization was transformed into Dance Theatre Department located in Bytom. Today, the uniform studies last 4,5 year (9 semesters) and end with a MA title. The curriculum embraces interdisciplinary education in the area of dance, drama acting, history of dance and theatre, Polish folklore, music, anatomy, new media, improvisation, direction and composition. The educational process links regular lectures and workshops, within which the students get acquainted with various educational and artistic trends in the contemporary European art. The dynamics of studies is based on the combination of regular classes with the supplementary ones (offered as workshops). The graduates of the Department receive solid foundations to develop their own artistic projects as well as to perform roles in the contemporary dance and drama theatres. In accordance with the acquired knowledge and skills, the students are prepared to work in institutions of performative character.


Piotr Stanek
EMERGENCY PLAN
Reżyseria, scenografia / Direction, scenography: Piotr Stanek
Choreografia / Choreography: Katarzyna Kania, Dominika Wiak, Piotr Stanek
Muzyka / Music: Takuro Susaki, Motofumi Yamaguchi, Ryutaro Kaneko,
Eiichi Saito, Hideyuki Saito, Yasukazu Kano, Alexander, Piotr Stanek,
Katarzyna Kania, Dominika Wiak, Kamil Baryła
Występują / Performers: Katarzyna Kania, Dominika Wiak

Spektakl Emergency Plan opiera się o jeden temat: kobiecość! Czym jest kobiecość i co znaczy dla nas dziś? Jak powinniśmy się do niej odnosić? Jakie są nasze wyobrażenia dotyczące kobiecości? Dwie utalentowane polskie tancerki Katarzyna Kania i Dominika Wiak próbują odpowiedzieć na te pytania. W wymagającym fizycznej intensywności duecie, odgrywają role dwóch silnych heroin, odchodząc od stereotypów narzucających ikoniczne myślenie o „kobiecie idealnej”. Dwie sfrustrowane kobiety nieustannie dokonują próby odnalezienia w sobie pokładów siły i determinacji, by zmienić sytuację, w której się znalazły. Prowadzone przez reżysera i choreografa Piotra Stanka, który konfrontuje ich pragnienia i ambicje ze swoim własnym męskim spojrzeniem, tancerki odnajdują schronienie w hermetycznie zamkniętej przestrzeni, metaforycznie oddzielającej je od świata zewnętrznego. Uciekają, by odnaleźć własny idealny obraz. Albo siebie?
Przedstawienie powstało w koprodukcji z Krakowskim Centrum Choreograficznym w Nowohuckim Centrum Kultury (Cracow, Poland)

The production Emergency Plan focuses on a seemingly simple topic: womanhood! What it actually is and what does it mean for us? How should we approach it? What are our ideas about it? Two talented Polish dancers Katarzyna Kania and Dominika Wiak are trying to look for answers to these questions. In their physically challenging duet, they are playing the roles of two extremely powerful heroines which are probably quite remote from the usually admired icon of the “ideal woman”. Due to their frustration they are forced to look for new ways to find this woman inside themselves while not succumbing to the prejudice and pressure of the surrounding society. Led by the director and choreographer Piotr Stanek, who approaches their desires and ambitions with a strong male view, the dancers find shelter in a hermetically closed space, metaphorically isolated from the outside world. They run away to find their ideal image. Or themselves?
Performance was co-produced by Kraków Choreographic Center’s residency in Nowa Huta Cultural Center (Kraków, Poland).

35’
Przedstawienie / Performance: Piątek / Friday, 24.06.2016, 21:30 – ATB TEATR