Herbeys FRANCJA / Herbeys FRANCE

COMPAGNIE LA PENDUE

Dyrektorzy / Directors:
Estelle Charlier,
Romuald Collinet

Chemin de la Vie – La Côte
F-38320 Herbeys, France
phone: +33 (0)6 19 60 93 63
e-mail: contact@lapendue.fr
www.lapendue.fr

Francuska grupa lalkowa La Pendue została założona w 2003 roku w Grenoble przez Estelle Charlier i Romualda Collinet’a, dwójkę absolwentów francuskiej
National School for Puppetry of Charleville-Mézières. Twórcy La Pendue, zarządzanego przez Le Théâtre de l’Homme Ridicule, zbudowali własny
warsztat, scenę i salę prób na szczycie wzgórza Herbey. Artyści wyznaczyli sobie dwa kierunki poszukiwań: tradycyjne produkcje pacynkowe, inspirowane teatrem Poliszynela z jego 400-letnią tradycją, które również powstają w dwóch wersjach: Remède de Polichinelle (dla dzieci) oraz Polidégaine (dla widzów starszych); oraz współczesne produkcje stanowiące swego rodzaju eksperyment wykorzystujący techniki lalkowe (marionetki, cienie i inne nieskategoryzowane dotąd techniki). Druga ścieżka poszukiwań teatralnych doprowadziła do powstania spektaklu Hors l’ombre we współpracy z muzykiem i autorem Romariciem Sangarsem. To lalkowe przedstawienie jest swego rodzaju ludzkim misterium, które za pomocą poetyki teatru symbolicznego próbuje uchwycić proporcję pomiędzy ciężkością a nieważkością. Używając różnorodnych i często groteskowych form, La Pendue próbuje uczynić lalkarstwo idealnym narzędziem, za pomocą którego opowiada o ludziach, odkrywając ich ciemne strony, odsłaniając społeczne maski i prowadząc widzów w stronę nich samych.

The French puppet company La Pendue was created in 2003 in Grenoble by Estelle Charlier and Romuald Collinet, two former pupils from the National School for Puppetry of Charleville-Mézières. La Pendue is managed by Le Théâtre de l’Homme Ridicule, and it has built its workshops, its yurts, and its rehearsal room on the top of Herbey’s hill. The artists from La Pendue orient their work in two directions: traditional glove puppet productions inspired by the four-hundred-year-old character Polichinelle (Pulcinella), in two versions: the Remède de Polichinelle (more childlike) and Polidégaine (darker in nature); as well as contemporary work which experiments with different puppetry techniques (string puppets, portées, shadows, and other techniques still uncategorized). This second work will lead to the creation of the show Hors l’ombre in collaboration with the musician and author Romaric Sangars. This puppet show aims at reaching poetic heights strengthened by its symbolic choreography which gravitates around human mystery. It is an attempt to grasp the point of oscillation between heaviness and weightlessness. Through most varied and paradoxical forms, La Pendue desires to defend puppetry as a universal human symbol able to reveal dark zones, alter social masks, and guide the spectators towards their inner selves.


POLI DÉGAINE (UPRZEJMY SZYDERCA / PUNCHY DRAW)
Teatr pacynkowy dla dorosłych i dla dzieci (od 6 lat) /
Theatre and glove puppets for adults and kids (6 years up)
Reżyseria i wykonanie / Direction and performance: Estelle Charlier and Romuald Collinet
Inscenizacja i scenografia / Creation and scenography: Romuald Collinet
Lalki / Puppets: Estelle Charlier
Konsultacja wszystkiego i niczego / Consultation of everything and nothing: Romaric Sangars

Dwójka wędrownych lalkarzy ma ze sobą ciężką broń – poczucie humoru: z nieokiełznanym entuzjazmem przygotowują się do przedstawienia o niesłychanych właściwościach i możliwościach, jak sami twierdzą. Rysują Poliszynela, najsłynniejszą lalkę na świecie – głównego bohatera spektaklu. I zgodnie z planem, nic nie idzie zgodnie z planem. Zapraszamy na szaloną wersję Poliszynela, w której postać ta ukazuje się widzom w swojej najdzikszej odsłonie, w wybuchowym rytmie, prowokując salwy śmiechu zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Bo Poliszynel śmieje się ze wszystkiego.
Śmierć wliczona w cenę biletu.

Two puppeteers on the run are bringing with them a massive weapon of hilarity: they draw Polichinelle, the most famous puppet in the world and, with unbridled enthusiasm, get ready to perform a show of exceptional quality as they proclaim. But, as planned, nothing goes as planned. Welcome to the hilarious frenzy of a new version of Polichinelle where he appears in his most wild outburst, in an explosive rhythm, provoking roars of laughter that strike indiscriminately kids as much as adults. Because Polichinelle laughs at everything.
Death included.
50’
Przedstawienie / Performance: Czwartek / Thursday, 23.06.2016, 16:00 (M), 20:00 – BTL DS

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.