Dzień 4/Day 4

Kochani Czytelnicy!

To już ostatni drukowany numer LaLaLa.TheTimes. Recenzje z dzisiejszych spektakli, podobnie jak wszystkie już wydrukowane, znajdą się na stronie http://festival2016.atb.edu.pl/. Dziękujemy, że tak licznie byliście z nami (nigdy jeszcze w historii Lalkinielalki nie rozchodziło się aż 200 egzemplarzy gazetki festiwalowej!). Dziękujemy za pozytywne komentarze. Dziękujemy również za te negatywne. Być może nasze poczucie humoru nie było pokrewne z poczuciem humoru wszystkich czytających, ale mamy nadzieję, że czytało się nas z zainteresowaniem i przyjemnie. Nas czyli: Teresę Radziewicz, Krzysztofa Korotkicha oraz Konrada Szczebiota czuwających nad redakcją tekstów; Katarzynę Siergiej i Krzysztofa Puławskiego, którzy nasze wypociny tak pięknie przekładali na język Shakespearea; Aleksandrę Andrukiewicz, Karolinę Dąbrowską, Gabrielę Potęgę, Julitę Różak Magdalenę Sadowską, oraz Joannę Sochocką czyli nasze dzielne recenzentki; Rafała Derkacza, który nas składał, łamał i przygotowywał do druku oraz Agnieszkę Ekiert i Szymona Cempurę, którzy pilnowali by każda strona wydrukowanego egzemplarza znajdowała się na swoim miejscu! Tymczasem przeczytajcie kolejny niezwykle obszerny pakiet wywiadów i recenzji z dnia wczorajszego. Do zobaczenia jutro „w sieci”!

Konrad Szczebiot/redaktor naczelny

Dear Readers!

This the last printed issue of LaLaLa.The Times. You will find the reviews from today’s performances, as each one that was printed earlier, online on our website: http://festival2016.atb.edu.pl/. Thank You that You were with us (it never happened  in the history of Puppetnopuppet that the newspaper was distributed in 200 copies!) Thank You for all positive opinions. And also for critical remarks. Perhaps, our sense of humour was not accepted by every reader, but still we hope, that it was at least quite nice to read us. Us – it means –  Teresa Radziewicz, Krzysztof Korotkich and Konrad Szczebiot keeping watch on texts’ editorship; Katarzyna Siergiej, Krzysztof Puławski, Piotr Doliński and Urszula Marciniak-Bagińska, who translated our texts into Shakespeare’s language; Aleksandra Andrukiewicz, Karolina Dąbrowska, Gabriela Potęga, Julita Różak Magdalena Sadowska and Joanna Sochocka – our brave reviewers; Rafał Derkacz – responsible for setting and technical edition and Agnieszka Ekiert and Szymon Cempura that kept an eye that each page of the printed issue was on its place! And here we have next thick packet of reviews from yesterday. See You tomorrow online.

Konrad Szczebiot/ chief editor

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.