Ułatwienia dostępu

ZASŁYSZANE/HEARD 4

– Co znaczyły te buty na początku?
– Ja myślę, że ona była na jakimś rozdrożu…
zasłyszane po jednym ze spektakli

 

-What did those shoes at the beginning mean?

-I think that she was on some kind of crossroads…
-heard after one of the performances

 

– Ej! Dobre! Wreszcie wiem, co mam grać!
zasłyszane po przeczytaniu recenzji z własnego spektaklu

-Oh! Good! Finally I know what to play!

heard after reading after one of the reviews

 

 

-Codzienne picie nie prowadzi do alkoholizmu, tylko do zawodowstwa!
zasłyszane bardzo późną nocą w Klubie Festiwalowym

 

-Drinking everyday doesn’t lead to alcoholism, but to professionalism!

heard very late at night in Festival’s Club

 

Translator’s workshop: Translator’s life at 4 a.m. can be difficult. I translated the sentence from Julita Różak’s review: ‘Everything goes very quickly’ and made a mental note to tell the author about the lack of logic in this sentence. It was then at 9 o’clock when I saw that the sentence read: ‘everything goes not too quickly’. The paper was already in print, we couldn’t change it. Sorry.

Krzysztof Puławski