Ułatwienia dostępu

ZASŁYSZANE/HEARD

To niemożliwe! Te lalki musiały mówić z playbacku! – zasłyszane po spektaklu Ślepy

It’s impossible! Those puppets must have been speaking from playback! – heard after Blind performance

 

Gdybym wiedziała, że to o uzdrowicielce i biorą z publiczności, to bym przyprowadziła swojego Kazika… – zasłyszane podczas spektaklu Ślepy

If I knew that it is about the healer and they take people from the audience, I would bring my Kazik… – heard after Blind performance

– Ile trwa ten spektakl?

– Półtorej godziny.

– Niech pan powie, że dobry, to wystoję…
Zasłyszane w przepełnionej sali teatralnej  tuż przed Pastraną

 

-How long does this performance last?

-An hour and a half.

-Tell me that it’s good, so then I will keep standing….

Heard in overcrowded studio stage just before Pastrana performance

 

From the translator’s workshop: While translating one of the reviews I wrote: ‘Unfortunately, we cannot turn back the cock’ instead of ‘turn back the clock’. And the Word accepted it without any objections. That’s the mistake for you. And by the way isn’t it one of the universal truths?