Dzień 2/Day 2

Szanowni Czytelnicy,

Organizatorzy nam się na Państwa poskarżyli… Podobno nie chcą Państwo oglądać towarzyszących festiwalowi wystaw!? A zobaczyć je naprawdę warto! W foyer Teatru Szkolnego ATB Piotr Sawicki (syn legendarnego założyciela Białostockiego Teatru Lalek) swoimi fotomontażami na tle obrazów współczesnego Białegostoku pokazuje bogatą, lecz niestety częściowo utraconą, wielokulturową przeszłość naszego miasta. Pięto wyżej, Julia Skuratova – litewska scenograf chętnie współpracująca z białostockimi teatrami, również prezentuje przeszłość, zaklętą jednak w przedmiotach, które niejednokrotnie stanowiły inspirację dla jej teatralnej pracy. W foyer Białostockiego Teatru Lalek zagościł zaś „Teatr fotografii” Przemka Wiśniewskiego. Gdy już tam Państwo będziecie, warto choć na chwilę udać się na sąsiednią scenę kameralną i posłuchać, co też teoretycy mają do powiedzenia o teatrze lalek w XXI wieku. To jedyna okazja, gdyż bisów w kolejnych dniach organizatorzy nie przewidzieli.

Za nami wyjątkowo intensywny dzień. Dlatego numer, który trzymają Państwo w rękach zawiera aż dziewięć tekstów. Nasi recenzenci mają identyczne jak reszta widzów problemy z dostaniem się na niektóre wyjątkowo oblegane spektakle. Dlatego zamiast planowanej recenzji czeskiego „μSPUTNIKa”, wyjątkowo, drugi artykuł o „Ślepym” DUDAPAIVA COMPANY.

Konrad Szczebiot

Redaktor Naczelny

 

Dear Readers,

The Organisers have complained…. They claim that You do not want to visit the exhibitions that accompany the Festival?! And they are really worth seeing! In the foyer of School Theatre of Theatre Academy – Piotr Sawicki ( he son of Bialystok Puppet Theatre’s legendary fouder) with his photomontages linked with images of contemporary Bialystok. The exhibition shows rich, and partly lost multicultural past of our city. One staircase higher, Julia Skuratova – Lithuanian scenographer  cooperating with Bialystok Puppet Theatre, also presents the past, enclosed in objects that certainly were an inspiration for many theatrical works. And in Bialystok Puppet Theatre’s foyer – Theatre of PHOTOgraphy by Przemek Wiśniewski. And when You are there, it is worth going just for a moment to studio stage and listen to the theoreticians talking about puppet theatre in the XXI century. Only  today. No encores planned!

The 2nd intensive day is over. That is why, the issue that You hold in Your hands consists of 9 texts. Our reviewers have the same problems as some of You – with reaching and seeing  all the performances, because of huge interest in most of them. That is why, instead of planned review of “μSPUTNIK” from the Czech Republic, one more article about “Blind” by DUDAPAIVA COMPANY.

Konrad Szczebiot

Chief editor

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.