ZASŁYSZANE/HEARD 2

– Nie wejdziecie!
– Eee tam… najwyżej staniemy jak sardynki w puszce…
zasłyszane przed spektaklem Łotewskiej Akademii Kultury

– You can’t enter!

– Eeeh…. We can…We will stand like sardines in a tin…

heard before the performance of Latvian Academy of Culture

 

– Miło tak po wczorajszych ciężarach obejrzeć taki chillout na trawce…
zasłyszane po słowackim Túlav’ym Divadle

-It is so nice to see such a chillout on grass after yesterdays’ burdens …

heard after SlovakianTúlave Divadlo

 

– Nie muszę mieszkać w mrówkowcu, żeby czuć się jak Białoszewski!
Wystarczą mi koledzy z roku za ścianą i …zapisy na wolną salę w
Akademii…
zasłyszane po spektaklu z kieleckiego “Kubusia”

 

-I don’t have to live in a skyscraper to feel like Białoszewski!

It is enough to have my roommates – students behind the wall …and an entry list for the free room in the Academy…

heard after the performance from “Kubus” Theatre from Kielce

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.