Ułatwienia dostępu

ZASŁYSZANE/HEARD 2

– Nie wejdziecie!
– Eee tam… najwyżej staniemy jak sardynki w puszce…
zasłyszane przed spektaklem Łotewskiej Akademii Kultury

– You can’t enter!

– Eeeh…. We can…We will stand like sardines in a tin…

heard before the performance of Latvian Academy of Culture

 

– Miło tak po wczorajszych ciężarach obejrzeć taki chillout na trawce…
zasłyszane po słowackim Túlav’ym Divadle

-It is so nice to see such a chillout on grass after yesterdays’ burdens …

heard after SlovakianTúlave Divadlo

 

– Nie muszę mieszkać w mrówkowcu, żeby czuć się jak Białoszewski!
Wystarczą mi koledzy z roku za ścianą i …zapisy na wolną salę w
Akademii…
zasłyszane po spektaklu z kieleckiego “Kubusia”

 

-I don’t have to live in a skyscraper to feel like Białoszewski!

It is enough to have my roommates – students behind the wall …and an entry list for the free room in the Academy…

heard after the performance from “Kubus” Theatre from Kielce