Ułatwienia dostępu

Dzień 3/ Day 3

W pierwszym numerze naszej gazetki oskarżyłem chochliki drukarskie o mieszanie nam szyków. Prawda okazała się jednak o wiele straszniejsza! Przeprowadzone śledztwo wykazało, że przeszkadzają nam nie chochliki, a lalki mieszkające w magazynie białostockiej Akademii, który służy naszej redakcji za drukarnię. Na gorącym uczynku przyłapałem wczoraj pewną pacynkę, gdy próbowała dołączyć do dzisiejszego numeru recenzję ze spektaklu, który nie był jeszcze na naszym festiwalu pokazywany! Na szczęście zgłosiliśmy wszystko odpowiednim władzom i mam nadzieję, że w sprawie zapadną surowe wyroki.

„Techniczne poślizgi” ujawniają ukryte umiejętności naszych wolontariuszy. Jak Państwo pamiętają, gwiazdą pierwszego wieczoru okazała się Katarzyna Siergiej i jej one woman show (jak mnie rezolutnie poprawiła po publikacji artykułu jedna z uczestniczek Lalkinielalki). Wczoraj niespodziewanie jako wodzirej pierwszej klasy błysnął Paweł Strumiński chóralnym śpiewem publiczności zapełniając przedłużające się oczekiwanie na wieczorny spektakl Czechów. Panowie
technicy! Dawajcie naszej obsłudze jak najwięcej okazji do odkrywania nowych talentów!

Konrad Szczebiot/ Redaktor naczelny

In the first issue of our newspaper, I accused misprints of thwarting our plans. The truth, however, turned out to be much more horrifying! The investigation proved that misprints are not the main cause of all disturbances, but rather the puppets living in the warehouse of Bialystok Academy, which we now use as our office. I caught one hand puppet red-handed, when it tried to add a review from the performance that was not yet presented to today’s issue! Luckily, we reported it to the authorities and I hope that sentence in this case will be harsh.

“Technical delays” reveal hidden talents of our volunteers. As You remember, Katarzyna Siergiej and her one woman show (as I was resolutely corrected by one of the participants of Puppetnopuppet after the article was published ) was the star of the first Festival evening. Yesterday, unexpectedly we discovered another star – Paweł Strumiński revealed his talents as a frist-class master of ceremony  when he fantastically filled the waiting time with ensemble singing of the audience before the presentation from Czech Republik. Dear Technicians! Give our working staff more opportunities to discover their talents!

Konrad Szczebiot/Chief editor