OKTET MARIONETEK/OCTET OF MARIONETTES

OKTET MARIONETEK

Spektakl zaprezentowany przez studentki trzeciego roku Państwowej Wyższej Szkoły Muzyki i Sztuk Scenicznych w Stuttgarcie przenosi widzów w świat specyficznej poetyki z elementami makabreski. Główną rolę odgrywają własnoręcznie wykonane przez artystów osobliwe marionetki o zdeformowanych twarzach i karykaturalnych dłoniach, efektownie prezentujące się w nieco mrocznych, ale też baśniowych strojach z powłóczystymi pelerynami i licznymi zdobieniami.

Lalki wchodzą w interakcje ze sobą, z animatorami oraz elementami scenografii pomagającymi ukazać ich nadspodziewane możliwości ruchowe. Płynnie i dynamicznie poruszają się po scenie, a ich taniec w towarzystwie dźwięków instrumentów smyczkowych przywodzi na myśl piekielny bankiet, w którym udział biorą diabły, monstra i kościotrupy.

Aktorzy nie ukrywają się jako animatorzy. Często stają się wręcz partnerami lalek pomagając ukazać pełnię ich technicznych możliwości. Intrygującym zabiegiem jest lalka animująca inną lalkę – możliwość przejęcia roli lalkarza i kontrola nad mniejszą formą jeszcze bardziej personifikuje marionetkę.

Mimo swej potworności stuttgarckie marionetki obdarzone są ogromnym urokiem, wzbudzają sympatię, bawią i rozczulają. Każda z nich zachowuje swoją odrębność i charakterystyczną dla siebie ekspresję sceniczną, a jednocześnie współgrają ze sobą, dopełniają się nawzajem. Całość zaś stanowi spójny i atrakcyjny pod względem estetycznym pokaz. Wyraźne jest skojarzenie strun ze sznurkami wprawiającymi marionetkę w ruch, choć owe sznurki zdają się czasami przerastać animatorów.

Aleksandra Andrukiewicz

 

Octet  of marionettes

 

The show presented by the students of the third year of the State School of Music and Performing Arts in Stuttgart, takes  the viewers into the world of a specific poetics with elements of macabre. The  most important elements of the performance are  handmade, bizarre marionettes with deformed faces and caricatural hands. They are effectively presented thanks to  somewhat dark, but also fabled costumes with  loose  capes and numerous decorations. Puppets interact with one another  as well as with the  animators and the scenography  which  aid to present  their surprising motion capabilities. They move around the stage smoothly and yet dynamically and the dance, accompanied by the sounds of string instruments, reminds of an infernal banquet, in which devils, monsters and skeletons take part. Actors do not hide to be animators. They often become partners of puppets helping them to  reveal the fullness of their technical capabilities. An intriguing idea  is a puppet  that animates another puppet – possibility of taking over the role of puppeteer and controlling a smaller form  makes the marionette even more personified. Despite its monstrosity, Stuttgart marionettes are endowed with immense charm, they arouse sympathy, entertain  and move. Each of them retains its identity and its characteristic expression of the stage, at the same time working  together and complementing  each other. The whole show is coherent and aesthetically attractive. There is a clear association with strings in the instruments and those putting the puppets in motion,  even though the latter ones   sometimes seem  to overwhelm the animators.

 

Aleksandra Andrukiewicz


 

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.