PODRÓŻ ZA JEDEN UŚMIECH/TRIP FOR ONE SMILE

PODRÓŻ ZA JEDEN UŚMIECH
Wszystko, co dobre musi się kiedyś skończyć. I niestety również w przypadku festiwalu ta zasada się sprawdza. Jako ostatni pokaz studencki mogliśmy obejrzeć spektakl TRIP przygotowany przez studentów Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Damian Krajczyk i Michał Szostak w bardzo sprawny sposób opowiedzieli, bez użycia słów, historię dwójki przyjaciół, którzy wybrali się w podróż. By nie rzec, że w podróż życia. Poprzedziło ją kilka zabawnych etiud-żartów, w których studenci mogli wykazać się swoimi zdolnościami pantomimicznymi. Kiedy jednak już wyruszyli ekskluzywnym autem, na przygody długo czekać nie musieli. Kilkakrotnie byli bliscy spowodowania wypadku drogowego, potrącili pieszego, wdali się w bójkę z policjantami, w efekcie czego jednego zabili. Wszystkie te przygody doprowadziły ich do momentu kulminacyjnego – „złapania gumy”. Nikt z widzów nie spodziewa się, że w trakcie zakopywania dwóch trupów, bohaterowie wykopią trzecie zwłoki. Ilość przygód wywoła szał u jednego z mężczyzn i doprowadzi do podpalenia auta, bójki z przyjacielem i w efekcie końcowym pięciu trupów z jednej podróży. Studenci bardzo dobrze radzą sobie bez rekwizytów, wytwarzając je tylko w naszych wyobraźniach, poprzez konkretne ruchy i gesty. Na uwagę zasługuję również świetnie dobrana muzyka, która niekiedy ilustruje emocje bohaterów. Całość jest spójna, lekka i zabawna. Pytanie tylko, czy jest wśród widzów, ktoś na tyle odważny by wybrać się z Damianem i Michałem w prawdziwą podróż?
Karolina Dąbrowska


TRIP FOR ONE SMILE
All good things must come to an end. It is the same with our Festival. As the last student presentation, we saw TRIP prepared by Puppet Theatre Art Department in Bialystok. Damian Krajczyk and Michał Szostak – in a very effective- tell us a story without words, the story of two friends setting out on a trip. Perhaps, a trip of their lives. The trip itself is preceded by few funny etudes-jokes, in which students present their high skills in pantomime. When they finally set out, they do not have to wait long for adventures. They almost cause car accidents few times, run down a pedestrian, are involved in a fight with policemen and they kill one. And all those incidents lead to the climax – when they have a flat tyre. Nobody from the audience expects that while they are burying two corpses, they will find a third one. And the amount of unexpected events makes one of them set fire on a car and fight with a friend, and as final effect we see five dead bodies. And it all happened during one trip. The students work well without props, creating them only in spectators’ imagination through movement and gestures. It is worth mentioning well-chosen music illustrating characters’ emotions. The whole presentation is light, funny and coherent. Only one question arises. Is there anybody brave enough to set out on a real trip with Damian and Michał?
Karolina Dąbrowska

The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.