Ułatwienia dostępu

Dzień 5/Day 5

Trudno uwierzyć, że to już koniec… Klub Festiwalowy, Białostocki Teatr Lalek oraz sale Akademii Teatralnej opustoszały. Pozostał tylko upał, który od kiedy Lalkanielalka festiwalem zawsze towarzyszył białostockim spotkaniom młodych lalkarzy. Nasza redakcja rozpoczęła pracę jeszcze przed pierwszym festiwalowym pokazem. Kończymy ją zaś po ostatnim. Podążając za ogólnoświatową modą przenoszenia się papierowych gazet do sieci (nawet amerykański “Newsweek” tak uczynił!) ostatnie cztery recenzje publikujemy w internecie. Towarzyszy im wywiad ze studentami specjalizującego się w tańcu, a znajdującego się w Bytomiu zamiejscowego wydziału krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Tancerze na lalkarskim festiwalu?! Dziwić to może chyba tylko tych, którzy nie znają współczesnego teatru lalek! Do zobaczenia i “napisania” za dwa lata! Bez odbioru!
redaktor naczelny – Konrad Szczebiot

It is hard to believe that it is over…Festival Club, Bialystok Puppet Theatre and Theatre Academy rooms are empty. Only the heat, which has accompanied Puppetnopuppet since its first editions is still here. Our staff began its work long before festival’s first presentation. We finish after the last one. And following
international fashion to transfer newspapers to the net (even American NEWSWEEK did it) we publish four last reviews in the internet. We will also publish an interview with students from Dance Theatre Department form Bytom of the Ludwik Solski State Drama School in Cracow. Dancers on Puppetry Festival? It can only surprise those who really do not know anything about contemporary puppet theatre! We will see and write to each other again, in two years time! Over and out!
chief editor – Konrad Szczebiot