Ułatwienia dostępu

Kukuryku / Cock-A-Doodle-Do

Podstęp za parawanem

Kukuryku na Patyku to spektakl Michała Dąbrowskiego skierowany do najmłodszej widowni. Głównymi bohaterami są dwaj przyjaciele, którzy na forum publicznym prezentują swą sztukę lalkarską w zamian za drobne datki. Dezyderiusz i Kmin nieustannie droczą się ze sobą, popisując się sztuczkami i strojąc niewybredne żarty, przez co spektakl przywodzi na myśl włoską comedia dell’arte. Ich infantylny spór rozgrywa się nie tylko w bezpośrednim kontakcie, ale także za pośrednictwem pacynek. Lalka Dezyderiusza przedstawia postać błazna przyozdobionego dzwoneczkami, a Kmin podszywa się pod nieco bardziej stonowanego malarza, z pędzlem pod pachą. Każdy z bohaterów posiada własny parawan, którego walory usilnie stara się podkreślić.

Przyjaźń bohaterów zostaje wystawiona na próbę, gdy w ich sielankę wkrada się Dobosz – przebiegły mężczyzna o mrocznej aparycji i szorstkim głosie, parający się grą na bębnie. Oszust podstępnie prowokuje konflikt między lalkarzami, wykorzystując ich naiwność. Przedstawienie niesie cenny morał skierowany do dziecięcej publiczności. Obrazuje jak bolesna w skutkach może okazać się łatwowierność i tym samym ostrzega przed pochopnym uleganiu wpływom. Jednak najmłodsi widzowie, mimo wyjątkowo żywej gry aktorskiej, kolorowej scenografii i żwawej muzyki, miewają problem z uważnym śledzeniem akcji. Interakcja między pacynkami zdaje się nieco monotonna i przewidywalna. Elementy lalkarskie, które powinny pobudzać wyobraźnię najmłodszych, zdają się osłabiać ich koncentrację, a tym samym odciągać uwagę od tego, co jest w spektaklu najbardziej istotne.

Gabriela Potęga

Cock-A-Doodle-Do is the Bialystok play targeted at the youngest viewers. The main heroes are two friends who are puppeteers and perform in the street. Dezyderiusz and Kminek are always quarrelling, presenting their shows and making unrefined jokes thus the performance resembles Italian comedy dell’arte. Their infantile quarrel is shown not only in drama acting bt also puppet acting. The hand puppet of Dezyderiusz is a jester in a cap with bells and Kmin’s is not so obvious and resembles a painter with the brush. Each hero has its own screen which he praises all the time.

The heroes’ friendship is put on trial when they face the Drummer: a cunning man with the rough voice  who spurs their conflict and eventually manages to trick them and steals their screens. But there is a moral here for the young viewers. We can see that gullibility can bring tragic results so we should be very careful. But despite the lively acting and music and colourful scenography  children may have problems with following the action. The hand puppets behaviour may seem a bit monotonous and predictable. The puppet elements which should enliven children’s imagination distract them from the most important messages in this performance.

Gabriela Potęga

fot. Tobiasz Czołpiński