Ułatwienia dostępu

Kaczątko/Duckling

Czy po Odrze pływają łabędzie?

Jan Christian Andersen i jego bajkowi bohaterowie inspirowali twórców nie tylko filmowych, ale również teatralnych. W ostatnich latach, po jego utwory sięgano bardzo często, starając się odczytać je na nowo i odnaleźć w nich coś, co poruszy współczesnego widza. Grupa studentów wrocławskiego wydziału lalkarskiego krakowskiej PWST postanowiła zmierzyć się, w ramach projektu teatralnego, z jedną z najpopularniejszych bajek duńskiego pisarza.

Kaczątko (na podstawie „Brzydkiego Kaczątka”) jest skróconą, bo tylko 30 minutową, wersją oryginału. Studenci pod opieką Doroty Bator stworzyli teatralny świat dla opowieści o odrzuceniu i braku akceptacji. Jak sami mówili w pospektaklowej rozmowie, są to wciąż aktualne problemy (z którymi bardzo często borykają się najmłodsi widzowie), o  których warto wobec tego rozmawiać.

Tytułowe Kaczątko zaraz po przyjściu na świat spotyka się z odrzuceniem ze strony najbliższych. Nie akceptuje go rodzina (mama i rodzeństwo), a także kaczki mieszkające na „kaczym dworze”. Obelgi i nietolerancja jego odmienności powoduje, że Kaczątko porzuca rodzinny dom i wyrusza w podróż w poszukiwaniu akceptacji.

Na pochwałę zasługują wykorzystane w spektaklu zmiany planów akcji – scena pod wodą z udziałem ławicy rybek, czy podziemne rozmowy z Kurą i Kotem. A wykorzystanie ilustracyjnej muzyki dopełniło efekt bajkowości, którego punkt kulminacji aktorzy osiągnęli w scenie przemienienia kaczątka w łabędzia.

Spektakl wrocławskiego kwartetu wykorzystuje wiele form teatru lalkowego, od teatru dłoni, przez teatr cieni, po wykorzystanie lalek stolikowych – kaczątek, z którymi studenci dobrze sobie radzą. Całość jest bardzo spójna i przyjemna w odbiorze, a radość jaką twórcy czerpią z pracy nad tym spektaklem, przenosi się ze sceny na widownię i wywołuje uśmiech na twarzach małych i dużych widzów.

 

Karolina Dąbrowska

 

ARE THERE ANY SWANS ON THE ODER RIVER?

 

Hans Christian Andersen and his fairy-tale heroes inspired both film and theatrical artists. In recent years they used his stories ever so often, trying to interpret them in a new way and find something touching for the contemporary audience. The students from the Wrocław Puppet Department decided to take up the gauntlet presented by one of the most popular stories of Andersen.

Duckling based on Ugly Duckling is a short 30-minute version of the original story. The students supervised by Dorota Bator  created theatrical world for the story of rejection and lack of acceptance. They stated during the meeting after the performance that such problems are still topical and their youngest viewers have to face them very often. That is why we should discuss them.

The duckling is rejected by the closest family and the surroundings after his birth. The insults and intolerance spurred by his different looks make him leave the family and start the quest for tolerance.

The changes of scenography are praiseworthy here indeed. Such things as the underwater scene with fishes or underground talks with the Hen and Cat will stay long in our memory. And the illustrative music made the whole show fairy-like. This effect reached its peak in the scene of the metamorphosis of the Duckling into the Swan.

The Wrocław production uses many puppet techniques, from the hand theatre to the theatre of the shadows and tabletop puppets which are ducklings so well handled by the students. The whole story is very coherent and interesting to see and the joy of the artists is shared by the audience, especially young viewers.

 

Karolina Dąbrowska